A https://www.heartstealermainecoon.com és a https://www.facebook.com/heartstealermainecoon oldalak (továbbiakban együtt: weboldal) és az azokon megjelenő tartalom Czipper Adrienn (továbbiakban: tulajdonos) szellemi tulajdonát képezik. A weboldalt megnyitó természetes- vagy jogi személy a weboldal felhasználójának (továbbiakban: felhasználó) minősül, egyúttal elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A weboldal tartalma és kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalon található tartalom felhasználása, feldolgozása, utánközlése részben vagy egészben (online és offline módon egyaránt) tilos, csakis a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásával végezhető.

Írásbeli hozzájárulás nélkül a tartalmak felhasználása jogosulatlan használatnak, ezáltal szerzői jogsértésnek minősül. Jogosulatlan felhasználás észlelése esetén a szerzői jogsértés megszüntetése érdekében a tulajdonos írásbeli felszólítást küld a jogosulatlan felhasználónak. Tulajdonos a felszólítás küldésének napjától a jogsértő állapot megszüntetésének napjáig a részben vagy egészben felhasznált tartalom tekintetében utánközlési díjat számol fel: 20.000 Ft / szó / nap. Amennyiben a jogsértést a felszólításban szereplő határidőre a jogosulatlan felhasználó nem szünteti meg, tulajdonos a jogait büntető- és polgári peres úton érvényesíti.

Írásbeli hozzájárulás birtokában a tartalom részben vagy egészben történő felhasználása, átvétele esetén is kötelező feltüntetni a weboldal aktív linkjét és a szerző/tulajdonos nevét.

Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, ami a weboldal működését veszélyeztetheti.

A weboldalon való feliratkozással felhasználó hozzájárul, hogy megadott e-mail címére a tulajdonos reklám célú hírlevelet küldjön. Felhasználónak joga van a korábbi feliratkozás megszüntetésére.

Jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és a szerzői jogról szóló törvény az irányadó.

Jelen Felhasználási feltételek és annak módosításai a weboldalon való közléssel lépnek hatályba.

Hatályos: 2016. december 4. napjától visszavonásig vagy módosításig