A https://www.heartstealermainecoon.com és a https://www.facebook.com/heartstealermainecoon oldalak (továbbiakban együtt: weboldal) és az azokon megjelenő tartalom Czipper Adrienn (továbbiakban: tulajdonos) szellemi tulajdonát képezik. A weboldalt megnyitó természetes- vagy jogi személy a weboldal felhasználójának (továbbiakban: felhasználó) minősül, egyúttal elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A weboldal tartalma és kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalon található tartalom felhasználása, feldolgozása, utánközlése részben vagy egészben (online és offline módon egyaránt) tilos, csakis a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásával végezhető.

Írásbeli hozzájárulás nélkül a tartalmak felhasználása jogosulatlan használatnak, ezáltal szerzői jogsértésnek minősül. Jogosulatlan felhasználás észlelése esetén a szerzői jogsértés megszüntetése érdekében a tulajdonos írásbeli felszólítást küld a jogosulatlan felhasználónak. Tulajdonos a felszólítás küldésének napjától a jogsértő állapot megszüntetésének napjáig a részben vagy egészben felhasznált tartalom tekintetében utánközlési díjat számol fel: 20.000 Ft / szó / nap. Amennyiben a jogsértést a felszólításban szereplő határidőre a jogosulatlan felhasználó nem szünteti meg, tulajdonos a jogait büntető- és polgári peres úton érvényesíti.

Írásbeli hozzájárulás birtokában a tartalom részben vagy egészben történő felhasználása, átvétele esetén is kötelező feltüntetni a weboldal aktív linkjét és a szerző/tulajdonos nevét.

Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, ami a weboldal működését veszélyeztetheti.

A weboldalon való feliratkozással felhasználó hozzájárul, hogy megadott e-mail címére a tulajdonos reklám célú hírlevelet küldjön. Felhasználónak joga van a korábbi feliratkozás megszüntetésére.

Jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv és a szerzői jogról szóló törvény az irányadó.

Adatvédelem

A weboldal megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra.

Üzemeltető a GDPR rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Üzemeltető nem vesz igénybe adatfeldolgozót és nem továbbít adatokat külföldre.

Üzemeltető az Ügyfelek adatait bizalmasan kezeli. A kapcsolatfelvételhez az alábbi személyes adatok megadása kötelező:

Név, e-mail cím

Üzemeltető a személyes adatokat nem adja át harmadik személynek  - azokat csak a megrendeléshez kapcsolódóan, illetve reklámozási céllal kezeli a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján.

Látogató az oldal betöltésekor elfogadja jelen irányelveket.

Látogatónak - amennyiben kapcsolatfelvételt kezdeményezett - a későbbiekben bármikor joga van a személyes adatai kezelését felfüggesztetni, azokat az Üzemeltető nyilvántartásából töröltetni. A törlést az Impresszumban található elérhetőségek valamelyikén kérheti írásban.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Egyéb kérdésekben a mindenkor hatályos adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok az irányadók.

Jelen Felhasználási feltételek és annak módosításai a weboldalon való közléssel lépnek hatályba.

Hatályos: 2018. augusztus 19. napjától visszavonásig vagy módosításig